Wat zijn beveiligingswerkzaamheden

In het kader van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr artikel 1c) wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan “het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen”.

Beveiligers op uw havenfaciliteit controleren bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, registreren persoonsgegevens, doorzoeken bagage, voertuigen, lading, lezen camerabeelden uit, lopen surveillancerondes en u verwacht ook van ze dat ze adequaat handelen in geval van incidenten. Deze werkzaamheden vallen onder de definitie beveiligingswerkzaamheden.

Dit werk raakt aan bepaalde belangen en rechten van burgers. Denk bijv. aan de vrijheid van bewegen en aan de AVG in het kader van de registratie van persoonsgegevens. Het is dus in ons aller belang dat de personen (en organisaties) die deze beveiligingswerkzaamheden uitvoeren, betrouwbaar zijn, doen wat van ze verwacht wordt en daarbij goed samenwerken met de politie en andere overheidsinstanties. Daarom zijn er opleidings- en screeningseisen gesteld en moeten ze voor de herkenbaarheid een uniform en legitimatiebewijs bij zich dragen. Ook aan hun werkgever – de beveiligingsorganisatie – worden speciale eisen gesteld.