Voldoet u al aan de Havenbeveiligingswet/Wpbr?

Het is belangrijk dat u inventariseert of u voldoet aan de wet- & regelgeving in het kader van de Havenbeveiligingswet en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Port Security Center helpt u graag bij deze inventarisatie door middel van onderstaande korte vragenlijst, die u inzicht geeft in hoeverre u voldoet en waar er nog werk aan de winkel is.

Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat u nog niet aan alle eisen voldoet, onderneem dan tijdig actie, want er komt een moment waarop de Politie gaat handhaven! In geval van niet-naleving kan aan houders van een vergunning een administratieve boete worden opgelegd; overtreding van bepaalde wettelijke bepalingen (zoals het niet hebben van de vereiste vergunning) kan leiden tot strafvervolging op grond van de Wet op de Economische delicten.

Op onze website leest u meer over hoe u kunt voldoen aan de wet- en regelgeving, en wat u daarvoor moet ondernemen. Desgewenst ondersteunen wij u hier graag bij. Als u de korte vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt u een email, waarin u wordt doorverwezen naar de juiste pagina.

NB: Heeft u meerdere of zowel eigen medewerkers als ingehuurde medewerkers die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren? Vul het formulier dan voor soortgelijke medewerkers afzonderlijk in. Herlaad het formulier hiervoor om alle antwoorden te resetten.