Voldoen aan de Havenbeveiligingswet/Wpbr: tips en trucs

U kunt aan de hand van onze korte vragenlijst inventariseren in hoeverre uw havenfaciliteit voldoet aan de Havenbeveiligingswet en de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr). Wanneer u op een of meer vragen “Nee” heeft geantwoord, voldoet u mogelijk nog niet aan alle wettelijke eisen.

De eisen
Via de onderstaande links vindt u meer informatie over de verschillende eisen en hoe daaraan te voldoen. We geven daarbij ook een aantal tips en trucs, die u kunnen helpen zo snel en eenvoudig mogelijk aan de eisen te voldoen. Desgewenst ondersteunen wij u hier graag bij. Neem in dat geval – of met vragen – contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu.

Wat als u niet voldoet?
In geval van niet-naleving kan aan houders van een vergunning een administratieve boete worden opgelegd; overtreding van bepaalde wettelijke bepalingen (zoals het niet hebben van de vereiste vergunning) kan leiden tot strafvervolging op grond van de Wet op de Economische delicten. Onderneem daarom tijdig actie, want er komt een moment waarop de Politie gaat handhaven.

Zelf doen of uitbesteden?
Als u nog niet aan de wet voldoet en u zich afvraagt wat u moet doen om wel te voldoen aan de wet- en regelgeving, begint u met de vraag of u uw beveiligingswerkzaamheden door eigen personeel wilt laten uitvoeren, of wilt uitbesteden. In beide gevallen moet aan de bovenstaande eisen voldaan worden, alleen bent u daar in het eerste geval (zelf doen) zelf verantwoordelijk voor; bij uitbesteden is het beveiligingsbedrijf dat u inschakelt verantwoordelijk om aan de eisen te voldoen. Doorloop de pagina’s van de eisen waaraan nog niet voldaan wordt, om te kijken welke acties er moeten worden ondernomen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bepaalde onderwerpen?
Neem dan contact op met Port Security Center of de desbetreffende organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bepaalde taken. U vindt hun contactgegevens hier.