Uniformplicht

Alle medewerkers die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren, zijn op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) verplicht een uniform te dragen dat is goedgekeurd door de minister van Justitie en Veiligheid. Justis beoordeelt namens de minister of het uniform aan de eisen voldoet.

Wat mag niet?

  • Bij donkerblauwe uniformen geldt:
    • de pantalon mag geen bies hebben
    • een eventuele blouson (korte jas) moet afwijken van die van de politie.
  • Herkenningstekens (vignetten, emblemen en logo’s) mogen niet lijken op die van de politie.
  • Er mogen geen rangonderscheidingstekens worden aangebracht.

Wat moet wel?
Het uniform moet zijn voorzien van:

  • een herkenningsteken (logo) van de particuliere beveiligingsorganisatie;
  • het embleem (V-teken) dat door de minister is vastgesteld voor particuliere beveiligers.

Goedkeuring vragen
De werkgever dient schriftelijk bij Justis goedkeuring voor het uniform te vragen. Dit kan tegelijk met de aanvraag voor de vergunning. Om het uniform goed te kunnen beoordelen, zijn kleurenfoto’s nodig waarop de uitvoering van het uniform en de herkenningstekens duidelijk zichtbaar zijn. Daarom moeten er bij de aanvraag kleurenfoto’s van het uniform worden meegestuurd. De aanvraag stuurt u naar:
Justis
T.a.v. Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

TIP: Standaard uniform voor Havenbeveiligers
Port Security Center is op dit moment in gesprek met Justis over een standaard uniform dat kan worden gedragen door (kleinere) beveiligingsbedrijven en havenfaciliteiten, zodat zij geen eigen goedkeuring hoeven aan te vragen. Voordeel hiervan is ook dat door collectieve inkoop de prijzen waarschijnlijk lager kunnen blijven. Heeft u interesse in het gebruik van het standaard uniform, neem dan contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu. Wij houden u dan geheel vrijblijvend op de hoogte.

Let op: Als de beveiligingsorganisatie het uniform aanpast of vernieuwt, moet dit uniform opnieuw worden goedgekeurd door Justis.