Standaard DOS

Een Veiligheidsverklaring (Declaration of Security / DOS) is een overeenkomst tussen een schip en een havenfaciliteit dan wel een ander schip waarmee interactie is, waarin de door partijen te nemen veiligheidsmaatregelen vermeld staan. De Veiligheidsverklaring gaat over de veiligheidseisen waaraan havenfaciliteit en schip (of schepen onderling) samen zouden kunnen voldoen, en legt ieders verantwoordelijkheden vast.

U kunt de standaard DOS zoals deze als bijlage is bijgevoegd bij de EU-Verordening 725/2004 hier downloaden:

Het gaat hierbij om een model van een DOS tussen een schip en een havenfaciliteit. Als er een DOS tussen twee schepen wordt benodigd, dient dit model op de juiste wijze te worden aangepast.

Het belangrijkste doel van een DOS is te waarborgen dat tussen het schip en de havenfaciliteit of met andere schepen waarmee het schip in aanraking komt, overeenstemming wordt bereikt op het gebied van de respectieve veiligheidsmaatregelen die elk zal ondernemen in overeenstemming met de bepalingen van hun respectieve goedgekeurde veiligheidsplannen.

De overeengekomen DOS moet worden ondertekend en gedateerd door zowel de havenfaciliteit als het schip (of de schepen, al naar gelang van toepassing is), teneinde de overeenstemming met hoofdstuk XI-2 en deel A van deze Code aan te geven en dient de duur, het relevante veiligheidsniveau of de relevante veiligheidsniveaus, alsmede de relevante contactinformatie in te houden.

De DOS moet worden opgesteld in het Engels, Frans of Spaans of in een taal die zowel in de havenfaciliteit als op het schip (of de schepen, al naar gelang van toepassing is) wordt beheerst.

Bij een wijziging in het veiligheidsniveau kan het noodzakelijk zijn een nieuwe of herziene DOS op te stellen.