Rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven

Op 1 februari 2021 zijn er in de Tweede Kamer een aantal openbare rondetafelgesprekken gevoerd over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven gevoerd. Deelnemers vanuit de Tweede kamer waren:

  • J.Z.C.M. (Judith) Tielen (VVD, voorzitter)
  • W.J.H. (Helma) Lodders (VVD)
  • P.H. (Pieter) Omtzigt (CDA)
  • H. (Henk) Nijboer (PvdA)
  • R.M. (Renske) Leijten (SP)

Aanleiding voor de gesprekken was het onderzoek ‘Als de prooi de jager vangt’, dat de onderzoekers weigerden openbaar te maken, omdat de douane er niet aan mee wilde werken.

De gesprekken zijn in 3 blokken gevoerd:

  • Blok 1 – 10.15 tot 10.55 uur: Onderzoekers/wetenschappers: prof. dr. C.J.C.F. (Cyrille) Fijnaut (Tilburg University)
  • Blok 2 – 11.00 tot 11.45 uur: Journalistiek: Sprekers: dhr. J. (Jan) Meeus (NRC) en dhr. J. (John) van den Heuvel (Telegraaf)
  • Blok 3 – 12.00 – 12.45 uur: Instanties: Sprekers: dhr. R. (Rene) de Vries, rijkshavenmeester Havenbedrijf Rotterdam en mw N.T. (Nanette) van Schelven, directeur-generaal Douane.

Naast de gesprekken zijn er ook een aantal position papers ingediend:

Bron: Tweede Kamer

Reacties uit het werkveld
Naar aanleiding van de Rondetafelgesprekken is de voorzitter van Port Security Center, mw. ir. I.M.P. Meuwissen, geïnterviewd door mw. J. Gunneweg, journalist voor RTV Rijnmond. Zij riep hierbij op om naast meer en strengere screening van medewerkers op sleutelposities in de haven – zoals ook Deltalinqs en Securitas wensen -, ook meer aandacht te besteden aan training van kennis, vaardigheden, awareness en weerbaarheid van de verschillende medewerkers, passend bij hun functie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een breder en beter ontwikkelde oog & oorfunctie, zodat ongewenste activiteiten in de haven sneller gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Het interview is hier terug te lezen.

Het onderwerp stond ook op de agenda van de gemeenteraad in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan gaat Rotterdam bij het nieuwe kabinet opnieuw aandringen op structurele steun voor de aanpak van drugscriminaliteit en corruptie in de Rotterdamse haven. Daarnaast werd gepleit voor een sterke Port Security Officer die boven alle partijen staat en meer toepassing van biometrie. Lees hier het hele artikel.