Proactief beveiligen – Hoe doe je dat nu eigenlijk? Een terugblik

Op 26 september 2018 organiseerde Port Security Center in samenwerking met Port Prevent, de European Security Intelligence Foundation (ESIF), S2 Safety & Intelligence InstituteTrio Security en Advanced Security Intelligence een ISPS-oefening over proactief beveiligen.  

We gingen deze dag in op hoe je de security dreigingen voor je havenfaciliteit kunt inschatten. Als je weet wat je waartegen moet beschermen en de MO’s (Modus Operandi, of – in gewoon Nederlands – werkwijze) van de mensen achter deze dreigingen kent, weet je waar op te letten, zodat je beter kunt inschatten wanneer een afwijking van de norm een bedreiging kan vormen. Daarmee kun je ook beter bepalen welke maatregelen je ertegen kunt treffen. En dat is proactief beveiligen!

Ons werd duidelijk dat de fysieke maatregelen die we hebben vaak niet effectief zijn ingericht om proactief beveiligen mogelijk te maken. Camerabeelden worden bijvoorbeeld vaak 24/7 opgenomen, maar vervolgens alleen reactief uitgelezen; als er iets gebeurd is, dus. Dat kan weliswaar helpen achteraf de dader te traceren (als de beelden tenminste scherp genoeg zijn voor een signalement!), maar helpt niet schade te voorkomen of beperken. Door de camera te koppelen aan bijv. een bewegingssensor, kan op het moment dat er wat gebeurt een signaal met het relevante camerabeeld naar de beveiliging gestuurd worden. Die kan dan meteen reageren, nog voordat het kwaad geschied is. 

Aan de hand van een waargebeurde situatie hebben we vervolgens geanalyseerd hoe je – onder andere door het stellen van vragen (security questioning) – de dreiging kunt inschatten en proactief om kunt gaan met afwijkingen van de normale situatie.

Wij danken alle aanwezigen en natuurlijk de sprekers Robert van der Haas, Bart Klootwijk en Paul Mulder voor hun enthousiaste bijdragen!