Port Security Academy: Making our maritime world secure!

Speciaal voor PFSO’s, Havenbeveiligers en ander havenpersoneel verzorgt Port Security Center via haar kersverse Port Security Academy PFSO, Havenbeveiliger en Security Awareness trainingen.

De trainingen zijn modulair opgebouwd en gebaseerd op de opleidingseisen zoals opgenomen in de EU-Verordening 725/2004 bijlage II (ISPS-Code deel A) onder 18.1, 18.2 resp. bijlage III (ISPS-Code deel B) onder 18.1, 18.2 en 18.3. De lesstof is doorspekt met praktijkvoorbeelden, casussen, oefeningen, quizzen en best practices. Elke module behandelt een ander thema. De modules zijn naar behoefte ook los te volgen bij wijze van kennismaking of opfriscursus.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende modules

Cursusduur
De cursusduur is afhankelijk van het aantal modules dat gevolgd wordt. Dit hangt mede af van de voorkennis waarover men eventueel al beschikt, de relevantie van de lesstof en het doel dat de cursist wil bereiken:

  • voldoen aan de wettelijke opleidingseisen,
  • bijscholing,
  • of opfrissen van kennis en vaardigheden.

De volledige cursus duurt 2 of 3 dagen.

Lesmateriaal
Bij de volledige cursus wordt gebruik gemaakt van het cursusboek met e-learning van Ex:plain. Dit cursusboek wordt ook in het MBO gebruikt.

Examen
De cursus kan naar keuze van de cursist worden afgesloten met het SVPB examen Havenbeveiliger.
De kosten van dit examen bedragen: € 95,50 excl. BTW.
NB: Voor (aankomend) havenbeveiligers wordt dit geadviseerd met het oog op de voorgestelde wetswijziging.

Locatie
De cursus wordt zowel incompany als op open inschrijving gegeven. Bij incompany cursussen gaan we ervan uit dat de opdrachtgever een zaal met audio/video faciliteiten en catering ter beschikking stelt. Desgewenst kan Port Security Academy die eveneens verzorgen. Hier kunnen aanvullende kosten aan verbonden zijn. De cursussen op open inschrijving worden regelmatig door heel het land gegeven.

Kosten
De cursussen worden zowel op open inschrijving als in-company gegeven.
De kosten van de volledige cursus bedragen:

Op open inschrijving (per persoon) Incompany
Voor de 2-daagse cursus: € 595,- € 1.750,-
Voor de 3-daagse cursus: € 750,- € 2.500,-
Minimaal aantal deelnemers: 4 2
Maximaal aantal deelnemers: 15 15

Bedragen zijn excl. BTW.

Meer weten?
Wij laten u desgewenst graag meer van de inhoud en vorm van onze opleidingen zien.
Neem hiervoor contact met ons op via 06-53163936 of info@portsecurityacademy.eu.

Boeken?
Voor cursusdata en cursuslocaties kunt u contact met ons opnemen via 06-53163936 of info@portsecurityacademy.eu.