Nieuw kwalificatiedossier voor de Particuliere Beveiliging

Op 21 januari jl. is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het nieuwe kwalificatiedossier voor de Particuliere Beveiliging (Crebonummer 23281) vastgesteld. De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021. Hiermee komt het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging met crebonummer 23161 per die datum te vervallen. MBO studenten en praktijkleerbedrijven zullen hier dus vanaf het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen.

Beveiliger wordt Beveiliger 2
Van de beveiliger wordt steeds meer verwacht op het gebied van safety en security awareness en weerbaarheid. Hiervoor waren in het verleden de keuzedelen “Proactief Beveiligen” en “Weerbaarheid” ontwikkeld. De kennis en vaardigheden van deze keuzedelen zijn nu geïntegreerd in de kwalificatie Beveiliger 2 (Basisberoepsopleiding, Crebonummer 25690). De keuzedelen komen daardoor te vervallen voor MBO beveiligers. Ze blijven wel bestaan voor bijv. HTV-ers.

In de nieuwe kwalificatie is ook meer aandacht voor ICT en techniek. De beveiliger wordt daarmee wendbaar, proactief én heeft verstand van informatie- en computertechnologie in relatie tot beveiligen. Hij is daarnaast in staat om vanuit de beveiligende hoofdtaak service, hulp en gastvrijheid te bieden.

De oude kwalificatie Beveiliger (Crebonummer 25407) vervalt, maar wordt door SVPB in elk geval nog tot 1-8-2023 geëxamineerd.

Beveiliger 3 toegevoegd
In het kwalificatiedossier is op niveau 3 een nieuwe kwalificatie opgenomen: Beveiliger 3 (Vakopleiding, Crebonummer 25691). Deze beveiliger wordt gezien als de meewerkend voorman op locatie die eenvoudige kwetsbaarheidsanalyses kan opstellen, de te beschermen belangen van een organisatie afweegt en het effect van beveiligingsmaatregelen kan evalueren.

Als studenten toch leidinggeven in de opleiding willen, dan kan dat straks middels het bestaande keuzedeel Leidinggeven (K0061).

Coördinator Beveiliging uit het MBO
De kwalificatie Coördinator Beveiliging (Crebonummer 25408) is uit de MBO structuur gehaald, omdat voor het bekleden van deze leidinggevende functie veelal een aantal jaren werkervaring gevraagd wordt. Omdat het diploma Coördinator Beveiliging door de branche wel als waardevol wordt aangemerkt, zal het diploma coördinator beveiliger als branchediploma in de huidige vorm blijven bestaan. Daarmee blijft de functie als belangrijke doorgroeimogelijkheid voor beveiligers met een aantal jaren werkervaring en ambitie als leidinggevende behouden.

Wpbr blijft van toepassing
Beveiligers die werken bij een beveiligingsorganisatie die valt onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) moeten voldoen aan de opleidingseisen die worden genoemd in artikel 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) en de bijbehorende Beleidsregels. Deze beroepsvereisten van het Ministerie van Justitie & Veiligheid gelden ook voor de bovengenoemde kwalificaties in de leerweg BOL/BBL.