ISPS oefening Q4: ‘Ignorance is the parent of fear’ – Het belang van een goede risicoanalyse


In 2016 is er vanuit Havenbedrijf Amsterdam voor de Nederlandse zeehavens een nieuwe methodiek voor de (her)beoordeling van uw ISPS certificering ontwikkeld – de MOBI methodiek. Deze nieuwe methodiek zal ook door andere Nederlandse havens geadopteerd worden.

Peter Alkema, Projectleider MOBI bij het Havenbedrijf Amsterdam legt ons op 15 november uit hoe de nieuwe methodiek tot stand is gekomen en hoe hij werkt. Jaap Pijning beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid en adviseur Risicokaart bij de Provincie Noord-Holland legt u uit hoe de risicokaart werkt, welke informatie u daar vindt en hoe u die kunt gebruiken bij het invullen van uw aanvraagformulier. Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag. In kleinere groepen vullen we onder begeleiding van ISPS-adviseurs en experts van Risicokaart.nl gezamenlijk het aanvraagformulier in. Peter van Dusseldorp van Van Aetsveld geeft u tenslotte inzicht in de risico’s die gemeenten en overheden onderkennen en trekt de risicoanalyse zo in breder perspectief.

Deze dag staat onder bezielende leiding van Ad Hendriks, Avans. Aan het einde van de dag heeft u inzicht in het belang van een goede risicoanalyse, de werkwijze van de nieuwe methodiek en heeft u alvast een aanvang gemaakt met uw eigen aanvraag voor (her-)certificering. En dat is zeker de moeite waard als u binnenkort een (her)certificering moet aanvragen, maar ook als u het risicoprofiel van uw eigen havenfaciliteit nog een keer wilt herbezien!

Lees meer over het programma in de uitnodiging.

Deelname aan dit evenement kunt u opvoeren als ISPS-oefening voor kwartaal 4. Voeg het ingevulde aanvraagformulier daarvoor bij uw bewijs van deelname.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available