Drones

Het woord ‘drone’ komt in de Nederlandse wetgeving niet expliciet voor. Daarom moeten we naar het algemeen gebruik van de term kijken.

Voor de ISPS-code is met name de definitie van Inspectie Leefomgeving & Transport relevant: ILenT ziet een drone als ‘een onbemand op afstand bestuurd luchtvaartuig‘. Onder deze definitie valt ook een luchtvaartuig ‘waarbij (delen van) de vlucht met behulp van besturingssysteem “automatisch” worden afgelegd’, zoals drones die vliegen op basis van voorgeprogrammeerde GPS gegevens of waypoints.

Drones zijn elektrisch aangedreven en kunnen een veiligheidsrisico vormen. Zowel criminelen als terroristen kunnen gebruik maken van drones, maar ook het onoordeelkundig gebruik van drones door de ‘gewone burger’ kan, zeker op plaatsen waar dit verboden is, gevaar opleveren. Bij bijvoorbeeld petrochemische installaties kan alleen al de aanwezigheid van een drone op de verkeerde plaats en het verkeerde moment kan tot enorme schades leiden. Maar drones zijn ook gevaarlijk boven mensen. Daarnaast kunnen drones met camera’s gebruikt worden voor het verkennen van potentiële criminele of terroristische doelwitten en kunnen ze gebruikt worden als aanvalswapen of als middel om voorwerpen, zoals explosieven, af te gooien boven een doelwit.

Het is om deze reden dat de wetgever regels stelt aan het gebruik van drones. Het is voor personen die betrokken zijn bij Port Security belangrijk om de algemene regels voor drones te kennen. Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, zijn deze algemene regels:

  • U mag niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water
  • U moet voorrang verlenen aan alle andere luchtvaartuigen
  • U moet op veilige afstand van mensen en gebouwen vliegen
  • U moet de drone altijd kunnen zien
  • U mag niet in het donker vliegen

Voor zakelijk gebruik is tevens een vergunning vereist.

Op sommige plaatsen geldt een no-fly zone of is het vliegen met drones beperkt toegestaan. Deze zijn op een interactieve kaart in kaart gebracht. Soms geldt een tijdelijk of permanent vliegverbod in een deel van het luchtruim. Dit geldt bijvoorbeeld boven het Koninklijk Paleis, of boven een groot evenement als Sail. Wanneer uw locatie in een no-fly zone ligt, of u een drone ziet, die zich niet aan de regels lijkt te houden, meldt u dit als veiligheidsincident bij uw PFSO en bij de Politie.