Contactgegevens voor vragen m.b.t. de Wpbr/Havenbeveiligingswet

Organisatie Contact-gegevens Voor vragen over:
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat Rosita Thakoerdin – De Havenbeveiligingswet
– Algemene vragen over certificering tot Havenbeveiliger
Erkenning opleiding
Overzicht erkende opleidingen
Ministerie van Justitie & Veiligheid Dienst Justis Via het algemene contactformulier
of tel. 088-9982288
– De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr)
– De vergunning (ND/BD)
Toestemming leidinggevenden
– Het uniform
Overzicht vergunninghouders
Korpscheftaken Tel. 0900-8844 Screening / toestemming medewerkers
– Het legitimatiebewijs (groene/grijze pas)
SVPB www.svpb.nl – Het examen Beveiliger (crebo 25407)
– Het examen Beveiliger 2 (crebo 25690)
– Het examen Beveiliger 3 (crebo 25691)
– Het examen Havenbeveiliger
Overzicht opleidingsinstituten
Samenwerkings- organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) www.s-bb.nl Kwalificatiedossier Beveiliger
Erkenning van leerbedrijven
Workshops en e-learnings voor praktijkopleiders
Begeleiding praktijkopleiders
– Stages/Beroepspraktijkvorming
Overzicht erkende leerbedrijven / stageplaatsen: zie SBB Stagemarkt
eX:plain www.explain.nl – Voor vragen en training van praktijkopleiders
– Voor leermiddelen en praktijkwerkboeken
RVO www.rvo.nl Subsidieregeling Praktijkleren
Platform Beveiliging www.platformbeveiliging.nl Praktijkleren en het BOL-vignet
Port Security Center www.portsecuritycenter.eu
Ingrid Meuwissen
Tel.: 06-53163936
– Voor ondersteuning bij het voldoen aan de wet- en regelgeving van ISPS- gecertificeerde havens en havenfaciliteiten
Nederlandse Veiligheidsbranche info@veiligheidsbranche.nl – voor ondersteuning bij het voldoen aan de wet- en regelgeving voor bedrijven in de Particuliere beveiliging
Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging www.beveiligingsbranche.nl Belonen (Cao)
Opleiden
Werken (RI&E, Arbocatalogus, HR-instrumenten, Collectieve zorgverzekering, e.a.)
Voor aangesloten bedrijven in de Particuliere beveiliging