Certificaat erkende opleiding Havenbeveiligingswet

Op grond van artikel 14 van de Havenbeveiligingswet dienen “Personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) verrichten” aanvullend aan het SVPB Diploma Beveiliger dat zij op grond van de Wpbr moeten hebben, in het bezit te zijn van een “certificaat ten bewijze dat zij met goed gevolg een door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat erkende cursus voor de beveiliging van havenfaciliteiten hebben gevolgd”.

Deze cursussen worden erkend op grond van de erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger. De erkende opleidingen worden gepubliceerd op de website van Inspectie Leefomgeving & Transport.

Let op: De Havenbeveiligingswet zal in de toekomst wijzigen, waarbij de erkende opleiding wordt vervangen door een via SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiliging) centraal afgegeven certificaat voor het SVPB-examen Havenbeveiliger. Wij adviseren u een opleiding van goede kwaliteit te kiezen, dat optimaal voorbereid op het SVPB-examen.

TIP: Het SVPB Diploma Havenbeveiliger is 5 jaar geldig en moet dus elke 5 jaar opnieuw worden afgenomen. De eigen certificaten zijn op dit moment nog onbeperkt geldig. Wij adviseren u in verband met de geldigheidstermijn te wachten met het doen van het SVPB examen, totdat de wetswijziging erdoor is. Mogelijk dat u dan wel opnieuw de opleiding moet volgen, als u het examen niet haalt.