Certificaat erkende opleiding Havenbeveiligingswet

Op grond van artikel 14 van de Havenbeveiligingswet dienen “Personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) verrichten” aanvullend aan het SVPB Diploma Beveiliger dat zij op grond van de Wpbr moeten hebben, in het bezit te zijn van een “certificaat ten bewijze dat zij met goed gevolg een door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat erkende cursus voor de beveiliging van havenfaciliteiten hebben gevolgd”.

Deze cursussen worden erkend op grond van de erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger. De erkende opleidingen worden gepubliceerd op de website van Inspectie Leefomgeving & Transport. Het huidige overzicht dateert van maart 2020.

TIP: Port Security Center heeft op grond van de beschikbare informatie de erkende opleidingen voor u op een rijtje gezet en daarbij ook de prijs en duur van de opleiding voor u in kaart gebracht, om een keuze tussen de opleidingen te vereenvoudigen. U vindt het Overzicht Erkende opleidingen hier.

Let op: De Havenbeveiligingswet zal in de toekomst wijzigen, waarbij de erkende opleiding wordt vervangen door een via SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiliging) centraal afgegeven certificaat voor het SVPB-examen Havenbeveiliger. Wij adviseren u een opleiding van goede kwaliteit te kiezen, dat optimaal voorbereid op het SVPB-examen.

TIP: Het ROC Nova College sluit hun opleiding nu al af met het SVPB-examen. De overige opleidingen geven een eigen certificaat af. Het SVPB Diploma Havenbeveiliger is 5 jaar geldig en moet dus elke 5 jaar opnieuw worden afgenomen. De eigen certificaten zijn op dit moment nog onbeperkt geldig.

U kunt ook voor de opleidingen die een eigen certificaat afgeven op vrijwillige basis aanvullend het SVPB-examen Havenbeveiliger doen. Wij adviseren u in verband met de geldigheidstermijn in dat geval echter te wachten met het doen van het SVPB examen, totdat de wetswijziging erdoor is. Mogelijk dat u dan wel opnieuw de opleiding moet volgen, als u het examen niet haalt.