Brandveiligheid vanuit een security perspectief – Een terugblik

Op 21 november 2018 organiseerde Port Security Center in samenwerking met Inprevo*, Kappetijn Safety Specialists, en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een ISPS-oefening over Brandveiligheid in het kader van de ISPS-Code.

Brandveiligheid wordt normaal gezien als onderdeel van het ‘safety’ domein. Wanneer branden echter opzettelijk worden gesticht – bijvoorbeeld om schade en/of slachtoffers te veroorzaken – of het resultaat zijn van moedwillig veroorzaakte explosies, is er sprake van een security incident. In dat geval is er een belangrijke coördinerende rol voor de PFSO weggelegd.  

Tijdens deze speciale oefening rondom het onderwerp brandveiligheid leerden de deelnemers het onderscheid tussen safety en security branden en het verschil in tactisch handelen dat hierbij nodig is. Aan de orde kwam daarbij ook dat u als PFSO nauw samenwerkt met de BHV-organisatie, de bedrijfsbrandweer en autoriteiten, zoals brandweer, ambulance, politie en andere eenheden en hoe u dat het beste kunt organiseren. 

Maikel Lenssen, Beleidsadviseur Crisismanagement bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is als voorzitter van de planningsstaf voorbereiding terrorismegevolgbestrijding goed ingevoerd in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheidshulpverleners. Hij vertelde hier alles over en ging daarbij ook in op de verwachtingen die de overheid van de rol van het bedrijfsleven heeft.

De specialisten Kees Kappetijn en Gaby van Melick van Kappetijn Safety Specialists gaven vervolgens tips en trucs hoe u uw eigen organisatie het beste kunt inrichten op de verschillende verwachtingen, rollen, taken en dilemma’s.

Niels van Vlimmeren en Gerard Hoffmann van Inprevo informeerden de deelnemers tenslotte over de bouwkundige, installatie-technische en organisatorische (BIO) maatregelen die zij daarbij kunnen treffen.

Natuurlijk gingen we onder begeleiding van deze specialisten aan de hand van cases ook zelf actief aan de slag met brandbestrijding, hulpverlening en de communicatie en samenwerking daaromheen. Zo kregen de deelnemers meteen ook de gelegenheid om het tactisch en praktisch handelen bij security branden te oefenen.

De presentaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door:

 

 
Wij danken hen en natuurlijk alle deelnemers voor hun actieve rol bij deze mooie oefening!
* Inprevo is de nieuwe naam van Falck Prevention en TSA Safety Products en staat voor: Integrale Veiligheid voor Organisaties.