Beveiligingswerkzaamheden uitbesteden

Om aan de wettelijke eisen in het kader van de Havenbeveiligingswet/Wpbr te voldoen, kunt u ervoor kiezen een beveiligingsbedrijf te contracteren dat gecertificeerde en gediplomeerde havenbeveiligers aan u levert voor het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden. Vraag daarbij altijd naar het ND-nummer en controleer op de website van Justis dat het beveiligingsbedrijf in de lijst van vergunninghouders staat. Let erop dat u daarbij de meest recente lijst gebruikt!

Uw havenbeveiliger/beveiligingsbedrijf moet aan alle genoemde eisen voldoen. Dit geldt ook voor de mobiele surveillant die – vaak op basis van collectieve overeenkomsten – buiten openingstijden rondes rijdt.

Het tarief voor een havenbeveiliger ligt voor normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur) tussen de €25,- en €50,- met een gemiddelde van ongeveer €33,50/uur.
Voor werkzaamheden buiten de normale werktijden, in de weekenden en op feestdagen worden toeslagen berekend. Conform de CAO Particuliere Beveiliging bedragen deze toeslagen:

maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 24.00 uur: 10%
maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 07.00 uur: 20%
tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur: 35%
op oudejaarsdag na 16.00 uur: 100%
op feestdagen: 50% (bovenop de reguliere toeslagen)
overwerktoeslag: 50%

Regelmatig worden er ook abonnementskosten in rekening gebracht voor het op afroep beschikbaar hebben van Havenbeveiligers en ad hoc toeslagen voor afroepen op korte termijn.

Tip: Het tarief verschilt per regio, beveiligingsbedrijf, omvang van het contract (aantal afgenomen uren) en aard van de werkzaamheden. Vraag dus vooral meerdere offertes aan!

Wij inventariseren op dit moment welke beveiligingsbedrijven gecertificeerde/gediplomeerde havenbeveiligers kunnen leveren en publiceren daarvan een online register.