Er was een keylogger geïnstalleerd!

Had u het witte blokje als keylogger herkend?

Wat is een keylogger?
Een keylogger is een softwareprogramma of een stuk hardware waarmee men de toetsaanslagen en zelfs de muisbewegingen van een computergebruiker kan registreren. Deze informatie kan worden gebruikt voor verscheidene doeleinden. Meestal probeert men door middel van keyloggers persoonlijke informatie te stelen, zoals bijvoorbeeld:

  • wachtwoorden en gebruikersnamen
  • creditcardnummers
  • belangrijke en vertrouwelijke e-mails
  • een overzicht van bezochte websites

Keyloggers kennen heel wat varianten. Zo zijn er keyloggers met of zonder extra software om instellingen te wijzigen naar de voorkeur van de gebruiker. Andere extra opties zijn bijvoorbeeld de timerfunctie en wifi. Door de timerfunctie kan de keylogger bijhouden op welke datum en welk uur de gebruiker iets getypt heeft. Wifi-keyloggers kunnen hun informatie rechtstreeks via het internet doorsturen naar de opdrachtgever. Keyloggers zijn legaal, maar ze kunnen ook worden ondergebracht onder de noemer van spyware.

Beveiligen tegen keyloggers
Hardwarematige keyloggers
Hardware-keyloggers worden tussen de computer en de kabel van het toetsenbord geplaatst. Deze keyloggers hoeven niet geïnstalleerd te worden via software en worden ook niet opgemerkt door bijv. virusscanners. Ze zijn natuurlijk wel waarneembaar aan de buitenkant van de computer. Voor mensen die weinig kennis van computers en hardware hebben, is het echter moeilijk om een keylogger op te merken. Laat dus iemand met verstand van zaken regelmatig de computers nalopen om te controleren op keyloggers!

Softwarematige keyloggers
Keyloggers kunnen ook als software voorkomen. Software voor keyloggers staat niet standaard op een computer, maar wordt veelal geïnstalleerd door een hacker zelf. Keyloggers kunnen doorgegeven worden via het installeren van software of via virussen en wormen. Vaak gebeurt dit zonder dat de gebruiker zich van kwaad opzet bewust is. Daarom is het belangrijk de computer goed te beveiligen. Dit houdt in:

  • Wees voorzichtigheid bij het installeren van nieuwe software. Deze kan immers een computervirus of keylogger bevatten.
  • Gebruik een firewall. Keyloggers verspreiden hun informatie via het internet. Een firewall kan onbekende programma’s die contact zoeken met het internet opmerken, om dan de gebruiker te waarschuwen.
  • Gebruik antivirussoftware en een programma dat spyware tegengaat. Deze zijn in staat om de aanwezigheid van bekende keyloggers op te sporen en kunnen ook gebruikt worden om keyloggers te verwijderen.
  • Installeer updates! Software wordt regelmatig getroffen door beveiligingslekken, die bij elke update gedicht worden